Országos Neveléstudományi Konferencia 2020

Debrecen, 2020. november 5-7.

Debreceni Egyetem MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

A konferencia részletes programja

2020. november 5. (csütörtök)

A nap részletes programja »

10:00-10:30

Megnyitó

10:30-11:15

Plenáris előadás ( )
Supporting graduate transitions to work
Karen Evans

11:15-11:30

Szünet

11:30- 

Poszterek

  - ( )

  - ( )

11:30-13:00

Szimpóziumok

  - Új tanítási stratégiák a történelem és állampolgári ismeretek oktatásában ( )

  - A felsőoktatás nemzetköziesedése hallgatói, oktatói és intézményi perspektívából ( )

  - Az iskolai lemorzsolódás komplex megközelítése ( )

  - Szisztematikus feltáró kutatásokon alapuló evidencia-alapú intervenció az autizmussal élő tanulók integrációjának támogatására ( )

Tematikus előadások

  - Neveléstörténet 1. ( )

  - Szakképzés ( )

  - Pedagóguskutatás 1. ( )

  - International section 1. ( )

  - Hátrányos helyzetű tanulók az oktatásban ( )

13:00-13:45

Ebédszünet

13:45-15:15

MTA PTB Nevelésszociológiai Albizottság könyvbemutatóval egybekötött nyilvános ülése

MTA PTB Szociálpedagógiai Albizottság nyilvános ülése

Tematikus előadások

  - Zenepedagógia 1. ( )

  - Neveléspszichológia ( )

  - Online tanulás ( )

  - IKT az oktatásban 1. ( )

15:15-15:30

Szünet

15:30-17:00

Digitális oktatás tapasztalatai és lehetőségei (kerekasztal-beszélgetés)

Szimpóziumok

  - Irodalomtanítás a digitális átalakulás korszakküszöbén ( )

  - A hallgatói perzisztencia és a felsőoktatási előrehaladási utak mérföldkövei ( )

  - A befogadás dimenziói - a felsőoktatásfejlesztéstől a hallgatói aktivitáson át a helyi kezdeményezésekig ( )

  - Kötődések horizontjai a hitoktatásban ( )

  - Moduláris vizuális képességfejlesztő program beválás vizsgálata ( )

Tematikus előadások

  - Neveléstörténet 2. ( )

  - Pedagóguskutatás 2. ( )

  - International section 2. ( )

17:00-17:15

Szünet

17:15-18:45

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság nyilvános ülése

Szimpóziumok

  - Szociális és állampolgári kompetenciafejlesztés a történelemtanításban ( )

  - Abdukció a neveléstudományi kutatásokban ( )

  - Lemorzsolódási kockázatok a különböző hallgatói csoportokban ( )

  - Innováció az oktatásban (Innova kutatás) ( )

  - Egyházi oktatás régen és most, határokon innen és túl ( )

  - Nyitott tartalmi fejlesztések hatása a digitális alapú oktatásban és szakképzésben ( )

Tematikus előadások

  - Pedagóguskutatás 3. ( )

  - Zenepedagógia 2. ( )

  - Oktatásmódszertan ( )

19:00-20:00

Kulturális program

2020. november 6. (péntek)

A nap részletes programja »

09:00-10:30

HERA vezetőségi ülés

Szimpóziumok

  - A zenei képességek fejlődésének jelentősége és fejlesztésének néhány lehetősége koragyermekkorban ( )

  - Egy szakképzési orientációs év pedagógiai tapasztalatai ( )

  - Fiatalok sportolásának szociokulturális háttere ( )

  - Narratívák a családról a börtön világából ( )

Tematikus előadások

  - Sajátos nevelési igényű gyermekek az oktatásban ( )

  - Családi háttér és iskola ( )

  - Nonformális és informális nevelés ( )

  - Roma nyelv és identitás ( )

  - Neveléstörténet 3. ( )

10:30-10:45

Szünet

10:45-12:15

Plenáris előadás ( )
Family effects on adolescents` school success – implications for educational equality
Markus Neuenschwander

Plenáris előadás ( )
Gyermekvállalás: szándékok és tények
Spéder Zsolt

12:15-13:00

Ebédszünet

13:00-14:30

MTA PTB Informatikai Albizottság nyilvános ülése

Szimpóziumok

  - A család, mint támogató közeg, erőforrás szerepe és erősítése a karantén ideje alatt ( )

  - A család és a pedagógus szerepe a Zsolnai-pedagógiában ( )

  - Assessment of First Year University Students: Facilitating an Effective Transition into Higher Education ( )

  - Kulturális játszóterek konstruálása - Óvodások múzeumi tanulásának vizsgálata a felsőoktatás-közoktatás-közművelődés színtereinek együttműködésében ( )

Tematikus előadások

  - Óvodai nevelés ( )

  - Tankönyvelemzés ( )

  - Digitális oktatás ( )

  - Határon túli magyarok oktatása ( )

  - Nők a XX. század oktatásában ( )

  - A felsőoktatás helyzete a XXI. században ( )

14:30-14:45

Szünet

14:45-16:15

Értékünk a gyermek (kerekasztal-beszélgetés)

Szimpóziumok

  - Közös ügyünk: a nevelés – gyermekek, szülők, nevelők és intézmények kapcsolati-szál pillanatképei vertikálisan és horizontálisan diverz aspektusokból ( )

  - Rituálé mint a politikai vallás megjelenési formája a szocialista pedagógiában ( )

  - Roma családok társadalmi felzárkózása az oktatás és nevelés fókuszában ( )

  - A család és az iskola kapcsolata ( )

  - Andragógiai kutatásokkal és fejlesztésekkel az egyéni és társas kompetenciák felnőttkorban történő fejlesztéséért ( )

Tematikus előadások

  - IKT az oktatásban 2. ( )

  - International section 3. ( )

  - Sportpedagógia 1. ( )

  - Inklúzió és nevelés ( )

  - Családkutatás ( )

  - Pedagógusok pszichológiai kompetenciáinak vizsgálata ( )

16:15-16:30

Szünet

16:30-18:00

Szimpóziumok

  - Új innovációs lehetőségek a szakképzés tartalmi megújításában ( )

  - Értékteremtő gyermeknevelés ( )

  - Múzeumpedagógia a digitális korban ( )

  - Az oktatási -és a gyermekvédelmi rendszer proaktivitása és reflektivitása a családok szemszögéből ( )

Tematikus előadások

  - Mérés-értékelés ( )

  - Ifjúságot érintő kérdések a XXI. században ( )

  - Kisgyermeknevelés ( )

  - Digitális (felnőtt)oktatás ( )

  - Családi háttér és iskolai eredményesség ( )

  - Zenepedagógia 3. ( )

18:15-20:00

Kulturális program

2020. november 7. (szombat)

A nap részletes programja »

09:00-10:30

Szimpóziumok

  - Hazai szakmai műhelyek kutatási megközelítései a pedagógusok szakmai fejlődéséről és tanulásáról ( )

  - Helytállás a „vészhelyzeti” távolléti oktatásban ( )

  - Életút-támogató pályaorientáció koronavírus előtt és alatt ( )

  - Percepciók és hatások a sportban és a sport szakos hallgatók körében ( )

Tematikus előadások

  - Közoktatás-kutatás 1. ( )

  - Inklúzió az oktatásban ( )

  - Neveléstörténet 4. ( )

  - Felnőttoktatás 1. ( )

10:30-10:45

Szünet

10:45-12:15

Szimpóziumok

  - Az Európai Unió oktatáspolitikája ( )

  - Szlovákiai magyar pedagógusok kisebbségi és pedagógiai identitása ( )

  - Tanulás és adaptáció a veszélyhelyzeti távolléti felsőoktatásban ( )

Tematikus előadások

  - Sportpedagógia 2. ( )

  - Közoktatás-kutatás 2. ( )

  - Felsőoktatás-kutatás ( )

  - Egyházi neveléstörténet ( )

  - Felnőttoktatás 2. ( )

12:15-12:30

A konferencia zárása

Határidők

Jelentkezés határideje:
2020. június 20.
2020. június 27.

Jelentkezési határidő
nem előadó résztvevők számára:
2020. szeptember 30.

Korábbi konferenciák

XIX. ONK - Pécs
XVIII. ONK - Budapest
XVII. ONK - Nyíregyháza
XVI. ONK - Szeged
XV. ONK - Budapest
XIV. ONK - Debrecen
XIII. ONK - Eger
XII. ONK - Budapest
XI. ONK - Budapest
X. ONK - Budapest
IX. ONK - Veszprém
VIII. ONK - Budapest
VII. ONK - Budapest
VI. ONK - Budapest
V. ONK - Budapest
IV. ONK - Budapest
III. ONK - Budapest
II. ONK - Budapest
I. ONK - Budapest