Országos Neveléstudományi Konferencia 2020

Debrecen, 2020. november 5-7.

Debreceni Egyetem MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Szakmai anyagok típusai

A konferenciára különböző típusú (szimpózium, tematikus előadás, poszter), magyar és angol nyelvű szakmai anyagokkal lehet jelentkezni. Minden szakmai anyagot kizárólag elektronikus úton, regisztrációt követően, a Feltöltött anyagok - csak regisztráció után elérhető - oldalon lehet benyújtani.

  • Tematikus előadás és poszter esetén az első szerző töltheti fel a szakmai anyagot.
  • A szakmai anyagok feltöltése – a típustól és a résztvevők számától függetlenül – kizárólag akkor sikeres, akkor kerülhet sor bírálatukra, ha minden résztvevő regisztrál a konferencia honlapján (Regisztráció).
  • Egy résztvevő első szerző maximum kétszer, társszerző pedig egyszer lehet (tehát összesen három szerzőséggel bírhat), ezen kívül egy esetben lehet szimpóziumi elnök és egy esetben opponens.
  • Egy szimpóziumi vagy tematikus előadásnak, illetve egy poszternek maximum öt szerzője lehet.

Szimpózium

  • A szimpóziumot annak elnöke szervezi, moderálja, illetve ő kéri fel az opponenst is.
  • A szimpózium 90 perces, tartalmazza a 4 vagy 5 előadást, az opponensi értékelést, valamint az érdeklődők által feltett kérdéseket és a válaszokat.
  • A szimpózium összefoglalóját, valamint az előadások absztraktjait a szimpózium elnöke nyújtja be, és csak ő kapja meg a bírálatot, amiről tájékoztatja a szimpózium résztvevőit.
  • A szimpózium tartalmi összefoglalójának terjedelme 1500–3000 karakter. Az absztraktokban ne szerepeljen a szerző(k) neve, munkahelyének, kutatócsoportjának a megnevezése, vagy bármilyen olyan információ, ami a bírálat során az objektív értékelést megakadályozhatja. A szimpózium részeként benyújtott előadások absztraktjának ugyanazoknak a formai és minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mint a poszterek és a konferencia-előadások absztraktjainak.

Tematikus előadás

A tematikus előadásokra a Tudományos Programbizottság által szervezett tematikus szekciókban kerül sor. Egy szekció 90 perces, 4 vagy 5 előadást tartalmaz, mindegyiket hozzászólás, vita követi, amit a Tudományos Programbizottság által felkért szekcióelnök moderál.

Az absztrakt az előadások esetében bekezdésekre tagolt, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű szöveg. Az absztrakt javasolt tartalmi egységei: szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia, de a hivatkozást a szövegben meg lehet adni, melynek módja: (vezetéknév, évszám), például (Kovács, 2012).

Poszter

A posztereket a Tudományos Programbizottság által szervezett poszterszekcióban mutatják be a résztvevők. Az állványokra A0 (841 mm x 1189 mm) méretű posztert lehet elhelyezni. A poszterszekció tartalmazza a poszterek egyenkénti – maximum 6 perces – bemutatását, az érdeklődők és résztvevők által feltett kérdéseket, illetve a válaszokat. A poszterszekciót a Tudományos Programbizottság által felkért szekcióelnök vezeti le.

Az absztrakt poszterek esetében bekezdésekre tagolt, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű szöveg. Az absztrakt javasolt tartalmi egységei: szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia, de a hivatkozást a szövegben meg lehet adni, melynek módja: (vezetéknév, évszám), például (Kovács, 2012).

E-poszterek elkészítésével kapcsolatos információk

Tudnivalók az e-poszterek készítéséről
E-poszter - minta

Határidők

Jelentkezés határideje:
2020. június 20.
2020. június 27.

Jelentkezési határidő
nem előadó résztvevők számára:
2020. szeptember 30.

Korábbi konferenciák

XIX. ONK - Pécs
XVIII. ONK - Budapest
XVII. ONK - Nyíregyháza
XVI. ONK - Szeged
XV. ONK - Budapest
XIV. ONK - Debrecen
XIII. ONK - Eger
XII. ONK - Budapest
XI. ONK - Budapest
X. ONK - Budapest
IX. ONK - Veszprém
VIII. ONK - Budapest
VII. ONK - Budapest
VI. ONK - Budapest
V. ONK - Budapest
IV. ONK - Budapest
III. ONK - Budapest
II. ONK - Budapest
I. ONK - Budapest